+30 2414 003039 (Gr)  +30 212 213 3744 (Gr)  +357 22 030278 (Cy)   [email protected]

BM TRADA - Νέα

Η Εταιρία ακολουθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία, την οποία έχει εντάξει ως μια ξεχωριστή θεματική ενότητα στον γραπτό λόγο του συστήματος EN ISO 9001/2015, με στόχο να τεκμηριώσει όλα εκείνα τα επί μέρους βήματα, που αποτυπώνουν την MB (Mass Balance) Διαχείριση του RSPO φοινικέλαιου, το οποίο προμηθεύεται ως συστατικό, για το βιομηχανικό προ-τηγάνισμα της πατάτας, την οποία η εταιρία μεταποιεί, ώστε να προκύψει η προ-τηγανισμένη κατεψυγμένη πατάτα, η οποία πωλείται είτε με την εταιρική μπράντα (company brand), είτε ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας (private label product).

frozen french fries


Η εταιρία εφαρμόζει μια τεκμηριωμένη αποτύπωση, ως προς την ποσότητα του RSPO φοινικέλαιου που προμηθεύτηκε, την ποσότητα που χρησιμοποίησε για την μεταποίηση (βιομηχανοποίηση) του τελικού προϊόντος, την ποσότητα του τελικού προϊόντος που προώθησε στην αγορά, την ποσότητα του RSPO φοινικέλαιου που υπάρχει ανά πάσα στιγμή στην αποθήκη της εταιρίας και τέλος εκείνη την ποσότητα που θα πάει προς ανακύκλωση, κατά τα πρότυπα και ορισμούς του Περιβαλλοντικού Προτύπου. 

Αγαπητοί συνεργάτες

Βιώνουμε όλοι μας τις συνέπειες της πανδημίας του κορονωϊού, η οποία εκτός από τις προφανείς συνέπειες στην δημόσια υγεία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την παγκόσμια οικονομία. Αντιλαμβανόμαστε πως όλοι μας θα πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Κύριο μέλημά μας είναι να διατηρήσουμε την υγεία και την ασφάλεια των πελατών μας, των επιθεωρητών και των υπαλλήλων μας. Επιπλέον, θέλουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις σε ελέγχους που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένα διαπιστευμένα πιστοποιητικά. Η υγεία και η ασφάλεια είναι το πρώτο μέλημά μας και η BM TRADA, σε συνεργασία με τους φορείς διαπίστευσης, τροποποίησε την πολιτική επιθεωρήσεων ώστε να υπάρξουν εναλλακτικές επιλογές για τη διαχείριση της παρούσας κατάστασης.

Επομένως, η BM TRADA επανακαθόρισε την πολιτική σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από το δίκτυό μας σε περίπτωση που υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι (πχ περιορισμός μετακινήσεων, πολιτική επιχειρήσεων για περιορισμό επισκέψεων κλπ.), έτσι ώστε οι προγραμματισμένες δραστηριότητες (έλεγχοι επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης) να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν.

 Συγκεκριμένα:

Α. Για επιχειρήσεις που πρόκειται να δεχθούν επιθεωρήσεις επιτήρησης (surveillance) στα πρότυπα FSC/PFC, RSPO και διαχειριστικά συστήματα (ISO):

Οι επιτόπιοι έλεγχοι επιτήρησηςμπορούν να αντικατασταθούν από απομακρυσμένoυς ελέγχους.

Ο απομακρυσμένος έλεγχος επιτυγχάνει τους στόχους του ελέγχου στο μέτρο του δυνατού, δεδομένων των δυσκολιών και αξιολογεί τις απαιτήσεις του ετήσιου σχεδίου ελέγχου βάσει σχετικών εγγράφων, αξιολογήσεων μέσω διαδικτύου, συνεντεύξεων, τηλεδιάσκεψης και άλλων διαθέσιμων πληροφοριών.

Σε περίπτωση που ο απομακρυσμένος έλεγχος ΔΕΝ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, για τα διαχειριστικά συστήματα (ISO) μόνο, υπάρχει η δυνατότητα αναβολής της επιθεώρησης, χωρίς επιπτώσεις ανάκλησης του πιστοποιητικού, με την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί εντός του ημερολογιακού έτους. Για τα συστήματα FSC/PEFC και RSPO υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως και 30 ημέρες.

Β. Για επιχειρήσεις που πρόκειται να δεχθούν επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης (recertification) στo πρότυπo FSC

Οι έλεγχοι επανεξέτασης δεν αντικαθίστανται από απομακρυσμένους ελέγχους. Εντούτοις, επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης πιστοποίησης για έως δώδεκα (12) μήνες, όταν ο επιτόπιος έλεγχος επαναπιστοποίησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της πιστοποίησης. Θα πρέπει να διεξαχθεί μια απομακρυσμένη επιθεώρηση 5ης επιτήρησης πριν απο την επίσημη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. 

για το PEFC: Οι έλεγχοι επανεξέτασης δεν αντικαθίστανται από απομακρυσμένους ελέγχους. Εντούτοις, επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης πιστοποίησης για έως δώδεκα (12) μήνες, όταν ο επιτόπιος έλεγχος επαναπιστοποίησης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της πιστοποίησης. Θα πρέπει να διεξαχθεί μια απομακρυσμένη επιθεώρηση 5ης επιτήρησης πριν απο την επίσημη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. Εδώ υπάρχει και η δυνατότητα 3 μηνης επέκτασης της λήξης ή πλήρους απομακρυσμένης επιθεώρησης εφόσον δεν υπάρχει φυσική ιδιοκτησία και δεν έχουν γίνει κινήσεις προϊόντων PEFC απο την προηγούμενη χρονια. 

για τα διαχειριστικά συστήματα ISO: Οι έλεγχοι επανεξέτασης δεν αντικαθίστανται απο απομακρυσμένους ελέγχους. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ληξης από 6 εώς 12 μήνες και στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει επιτόπια επιθεώρηση.  Δίνεται πιστοποιητικό με παράταση της λήξης χωρίς να προηγηθεί επιθεώρηση. Ενα ξεπεραστεί το 12μηνο της παράτασης τότε διαγράφεται και ακολουθεί αρχική επιθεώρηση. 

Γ. Για επιχειρήσεις που πρόκειται να δεχθούν επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης (recertification) στο πρότυπο RSPO:

Οι έλεγχοι επαναπιστοποίησης RSPO μπορούν να αντικατασταθούν από απομακρυσμένο έλεγχο ή να αναβληθούν για ένα μήνα.

Δ. Για επιθεωρήσεις στα πλαίσια του προτύπου UTZ:

Επαναπιστοποίηση: - Υπάρχει χρονική παράταση έως και 6 μήνες για πιστοποιημένα μέλη, ενώ μόνο σε περίπτωση προγραμματισμένου ελέγχου δύναται να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένος έλεγχος.

Για τις αρχικές επιθεωρήσεις καθώς και για όλες τις επιθεωρήσεις (πχ BRC, Halal) που δεν καλύπτονται από το παρόν, αναμένουμε ενημέρωση από τους σχετικούς φορείς.

Τα στελέχη της BM TRADA, εφόσον η επιχείρησή σας πρέπει να επιθεωρηθεί εντός του επομένου χρονικού διαστήματος, θα επικοινωνήσουν μαζί σας για τον καθορισμό της καλύτερης δυνατής λύσης για την επιχείρησή σας με κριτήριο πάντα την υγεία και την ασφάλεια όλων μας.

Παρακαλούμε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email ή και στα τηλέφωνα μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Μαυροειδής

Διευθυντής ΒΜ Hellas – BM TRADA

 

Τον Φεβρουάριο του 2020, δημοσιεύθηκαν τα νέα πρότυπα του RSPO, τα οποία επικαιροποιήθηκαν μετά από μια σημαντική αναθεώρηση των τυποποιημένων απαιτήσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας RSPO και των σχετικών διαδικασιών. Τα ενημερωμένα πρότυπα ενισχύουν τις αρχές της ιχνηλασιμότητας και της πεποίθησης στη συμμόρφωση των πρώτων υλών RSPO με την ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σημαντικές αλλαγές στο πρότυπο της εφοδιαστικής αλυσίδας

 - Μια εταιρεία που λαμβάνει πιστοποιημένα προϊόντα φοινικέλαιου  κατά RSPO θα πρέπει να επαληθεύει κάθε μήνα ότι τα προϊόντα είναι πράγματι πιστοποιημένα με το πρότυπο RSPO (ελέγχοντας την ισχύ του πιστοποιητικού του προμηθευτή ή την άδεια του αντιπροσώπου/ διανομέα μέσω της ιστοσελίδας του RSPO) ή χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα RSPO (Palm Trace) βλέποντας τις αντίστοιχες λογιστικές κινήσεις. 

 -  Οι συμμετέχοντες που εμπλέκονται στις πρωτογενείς προμήθειες (δηλ. Αγοράζουν απευθείας από τους Μύλους) υποχρεούνται να δημοσιεύουν και να ενημερώνουν τακτικά, κάθε έξι μήνες, τον κατάλογο των μύλων (πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων). Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες εκτύπωσης, όπως όνομα, συντεταγμένες GPS, μητρική εταιρεία, χώρα και  αναγνωριστικό αριθμό του μύλου σύμφωνα με τον Διεθνή Κατάλογο των Μύλων (UML ID). 

 - Το πιστοποιητικό RSPO ισχύει για πέντε χρόνια και παρέχει την απαιτούμενη άδεια σε μια επιχείρηση να διακινεί τα προϊόντα της μέσω της πλαρφόρμας RSPO IT  (PalmTrace) εφόσον κάθε χρόνο διεξάγεται ολοκληρώνεται η διαδικασία επιτυχούς ελεγχου. Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο αν η άδεια είναι ενεργή στην πλατφόρμα RSPO IT (PalmTrace).

 -  Η καταχώρηση των λογιστικών κινήσεων στην πλατφόρμα RSPO ΙΤ (PalmTrace) από τους εμπλεκόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας που αναφέρονται στο σημείο 5.7.1 θα πρέπει να καταγράφονται εντός 3 μηνών.

Palm fruit oil

Τα πρότυπα RSPO SCC Standards 2020 και RSPO SCC Systems 2020 ισχύουν άμεσα (1/2/2020) με μεταβατική περίοδο δώδεκα μηνών. Όλοι οι έλεγχοι από την 1η Φεβρουαρίου 2021 και μετά θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα.

Προμηθευτείτε τα νέα πρότυπα:

RSPO Supply Chain Standard 2020

RSPO Supply Chain Certification System Documents

 

Πηγή: https://rspo.org/news-and-events/announcements/revised-rspo-supply-chain-certification-standard-and-systems-documents-endorsed

Ο τομέας κατασκευής των ιατρικών συσκευών και της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παροχή μιας τεράστιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση ασθενειών. Αυτός ο δυναμικός και σημαντικός τομέας βελτιώνει την υγεία εκατομμυρίων ασθενών κάθε χρόνο. Είναι ευρέως διαδεδομένος μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα κυμαίνονται από διαγνωστικό εξοπλισμό έως εξοπλισμό επεξεργασίας που περιλαμβάνει τεχνητά εμφυτεύματα όπως οδοντιατρικά ή εμφυτέυματα ισχίου. Ο τομέας είναι τεράστιος και καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την υγειονομική περίθαλψη ανά τον κόσμο και επηρεάζει σημαντικά τις δαπάνες για την υγεία.

Γιατί οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών πρέπει να εξετάσουν την εφαρμογή ενός πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών.

Αρκετά πρότυπα πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων σχετίζονται με την κατασκευή ιατρικών συσκευών. Το πρότυπο που βλέπει μια πρόσφατα υψηλή απορρόφηση και συνάφεια στον τομέα αυτό είναι το ISO 27001. Αυτό οφείλεται στην εμφάνιση πιο εξελιγμένων ιατρικών συσκευών, όπως οι συσκευές που ειναι συνδεδεμένες στο χώρο διάγνωσης, σε συνδυασμό με την άμεση ενημέρωση του ασθενή. Ως αποτέλεσμα, η ασφάλεια στον διαδικτυακό χώρο αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία. Τα αποτελέσματα διαγνωσης/εξέτασης αποτελούν δεδομένα υψηλής σημασίας για τον κάθε ασθενή και για τον αρμόδιο ιατρικό πάροχο ο οποίος διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και συνεργάζεται με αντιπροσωπους ιατρικών συσκευών.

Medical Devices


Η κάθε εταιρεία/κατασκευαστής ιατρικών συσκευών οφείλει σε υπηρεσίες τακτικής συντήρησης/ υποστηριξης να διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων και πληροφοριών του ασθενούς. Το ISO 27001 συμβάλλει στη συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας έτσι τον πιθανό κίνδυνο. Τα διάφορα διαγνωστικά κέντρα, οι κλινικές και τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν επίσης να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών το οποίο θα συμβάλλει στην μείωση της διαδικτυακής απειλής και υποκλοπής δεδομένων και προσαρμογής σε πιθανή επίθεση με σκοπό την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.


Η διαδικασία πιστοποίησης σημαίνει ότι το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών θα αξιολογογείται ανεξάρτητα και θα ελέγχεται από έναν διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα μια ανεξάρτητη και εξειδικευμένη αξιολόγηση εφόσον έχετε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων του ασθενούς σας.

Μάθετε περισσότερα για το ISO 27001

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί, πόσα δέντρα χρειάζονται για την εκτύπωση σας; Δείτε μέσα από τον ειδικό μετατροπέα της εταιρείας Λυχνία, πόσα δέντρα μπορείτε να σώσετε, επιλέγοντας FSC® προϊόντα!

fsc banner

Η εταιρεία Λυχνία για τρίτη συνεχή χρονιά ακολουθεί τις πρακτικές της βιώσιμης διαχείρισης δασών εφαρμόζοντας πιστοποιημένο σύστημα δασικής διαχείρισης απο την BM TRADA.

 

https://www.lyhnia.com/fsc/

Η BM HELLAS – BM TRADA σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ, διοργανώνει την Παρασκευή 7, 16:00 – 21:00 και το Σάββατο 8 Ιουνίου, 09:30 – 16:30 διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 14 ωρών με θέμα: «Βασικές αρχές αναθεωρημένου προτύπου Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2018», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα.

60871331 1312622062223886 3931190966257451008 n

Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018, οι βασικές αρχές, η μεθοδολογία και οι τεχνικές διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις προσδιορισμού προαπαιτούμενων προγραμμάτων και ασκήσεις επιθεώρησης για την πλήρη κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Στους εκπαιδευόμενους θα διανεμηθούν:
- Αναλυτικές σημειώσεις
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους ποιότητας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις του ISO 22000:2018 και να αποκτήσουν επάρκεια γνώσεων στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης του αναθεωρημένου προτύπου.

?‍?Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πέτρος Φελεσάκης ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM HELLAS - BM TRADA με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων ISO, Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Νομοθεσίας.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω του ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 30 Μαΐου 2019.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ υπεύθυνη κα Ευαγγελοπούλου Ελένη έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 τηλ: 2410555507 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η BM HELLAS – BM TRADA σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών , διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη της εταιρίας Intercomm Foods Α.Ε. στις 5 και 6 Απριλίου διάρκειας 14 ωρών με θέμα: «Βασικές αρχές αναθεωρημένου προτύπου Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2018», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ.

57187643 1288183948001031 6070727339916918784 o

Η Διοίκηση της Intercomm Foods AE δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της.

Οι εκπαιδευόμενοι - στελέχη της εταιρίας με την παρακολούθηση του σεμιναρίου ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ISO 22000:2018.

Εισηγητές ήταν ο κ. Πέτρος Φελεσάκης ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM HELLAS - BM TRADA με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων ISO, Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Νομοθεσίας και ο κ. Θεόδωρος Χατσιόπουλος Διευθυντής του ομίλου BM TRADA Ελλάδας/ Κύπρου/ Βουλγαρίας με μεγάλη εμπειρία στους ελέγχους επιχειρήσεων τροφίμων.

54505472 316581415876907 5604962931511918592 n

'Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος ειναι η διαχείριση των αποβλήτων απο επιχειρήσης και οργανισμούς κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Τέτοιες επιχειρήσης είναι και τα συνεργεία οχημάτων τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στην διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
H BM TRADA έχοντας ως γνώμονα τον σεβασμό του περιβάλλοντος και γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι οργανισμοί μέσα από την δραστηριότητα τους, προσφέρει την δυνατότητα της εφαρμογής ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών μέσω της πιστοποίησης ISO 14001:2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο 

Περισσότερα

Η BM HELLAS – BM TRADA σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών , πραγματοποίησε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Εσωτερικός επιθεωρητής στο αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015».

seminario iso 1

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, τις βασικές αρχές ενός συστήματος ISO 9001:2015 καθώς επίσης και τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2008. Επίσης αναλύθηκαν εκτενώς τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης βάση του νέου προτύπου ISO 9001:2015 μέσω παρουσιάσεων, διαδραστικών ασκήσεων, πρακτικών εφαρμογών και εξομοίωσης σε εταιρία. Μέσω των παραπάνω πρακτικών το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων κρατήθηκε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα ομαδικότητας.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων και σύμβουλοι ποιότητας που επιθυμούσαν να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και να αποκτήσουν επάρκεια γνώσεων στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης του αναθεωρημένου προτύπου.

Εισηγητής ήταν ο κ. Πέτρος Φελεσάκης ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM HELLAS - BM TRADA με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων ISO, Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Νομοθεσίας.

Η BM HELLAS – BM TRADA  σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών , διοργανώνει το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09:30 – 17:00 εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Εσωτερικός επιθεωρητής στο αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα.

51392615 1242910982528328 2736733498650918912 n

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, τις βασικές αρχές ενός συστήματος ISO 9001:2015 καθώς επίσης και τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2008. Στη συνέχεια θα αναλυθούν εκτενώς τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης βάση του νέου προτύπου ISO 9001:2015 μέσω παρουσιάσεων, διαδραστικών ασκήσεων, πρακτικών εφαρμογών (π.χ. σύνταξη αναφοράς μη συμμόρφωσης, δημιουργία λίστας επιθεώρησης) και εξομοίωσης σε εταιρία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους ποιότητας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και να αποκτήσουν επάρκεια γνώσεων στις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης του αναθεωρημένου προτύπου, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ποιότητας σε εταιρίες και οργανισμούς, την συμμετοχή ως επικεφαλής σε ομάδα ποιότητας επιχειρήσεων και την εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Πέτρος Φελεσάκης ο οποίος εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρητής της BM HELLAS - BM TRADA με μεγάλη εμπειρία στις επιθεωρήσεις βάσει Διεθνών Προτύπων ISO, Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Νομοθεσίας.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω του ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 14 Φεβρουαρίου 2019.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ έως την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2019 τηλ: 2410555507 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σελίδα 1 από 2

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα